สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-998-9539 นาคินโทรหาเรา :นัดดูสภาพรถ และตรวจเอกสารสำคัญ อันได้แก่ สำหรับรถมีเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนรถ , บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน

ทำสัญญาจำนำรถตามกฎหมาย ​

มอบรถ พร้อมกับรับเงินสด